Zájazdy

Ponuka zájazdov organizovaných spoločnosťou MIRBUS.

Termín:  5.7. - 12.7. 2018
             17.7. - 24. 7. 2018
            

Cena:   200 EUR  /doprava, ubytovanie, poistenie/

Termín: 8.8. - 17.8. 2018 

Cena: 260€ (doprava, poistenie, ubytovanie)

© 2018 Mirbus - Miroslav Jagelka - +421 903 644 500 - info@mirbus.sk - www.mirbus.sk - webdizajn INTELI.SK