Farská púť do S. G. Rotonda, Lanciano, Manopelo, Loreto, San Marino v dňoch od 9.10 do 15.10. 2022. 

 Program púte: 

  • 1. deň: Odchod zo SVK okolo 12h cez Maďarsko, Slovinsko do Talianska.
  • 2. deň: Príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, prehliadka pôsobiska Patra Pia, večera a nocľah.
  • 3. deň: Raňajky, odchod na Mont Michel, sv. omša, po obede prehliadka S. G. Rotonda, večera a nocľah.
  • 4. deň: Raňajky, odchod do Lanciana, eucharistický zázrak, potom odchod do Manopela, prehliadka šatky z Kristovej tváre, pokračovanie do Loreta, ubytovanie, večera a nocľah.
  • 5. deň: Raňajky, prehliadka Loreta, v prípade nepriaznivého počasia návšteva mora, ubytovanie, večera a nocľah.
  • 6. deň: Raňajky, odchod do San Marína, prehliadka San Marína, okolo obeda odchod domov.
  • 7. deň: Príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Cena zájazdu: 350 eur, v cene je zahrnuté: preprava klimatizovaným autobusom, sprievodca, poistenie cestujúcich, 4x raňajky a 4x večera.

© 2024 Mirbus - Miroslav Jagelka - +421 903 644 500 - info@mirbus.sk - www.mirbus.sk - webdizajn INTELI.SK